Συγγραφέας

Σπανού Καλλιόπη

Η Καλλιόπη Σπανού είναι καθηγήτρια διοικητικής επιστήμης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών και υπηρετεί, από το 2011, ως Συνήγορος του Πολίτη.

Σπούδασε δημόσιο δίκαιο και πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Πικαρδίας (Amiens-France) από όπου έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο Diplome d’Etudes Approfondies Science Administrative (1983) και Doctorat d’Etat (1987) Πολιτικής Επιστήμης- Διοικητικής Επιστήμης (mention Tres Honorable). Η διατριβή της έλαβε τιμητική επιχορήγηση του Γαλλικού κράτους για την έκδοσή της (30.000 FF) ενώ στη διάρκεια των σπουδών της τιμήθηκε με υποτροφίες του Ιδρύματος Διοικητικού Δικαίου Μ. Στασινόπουλος και του Υπουργείου Εθνική Οικονομίας (πρόγραμμα υποτροφιών Τεχνικής Βοήθειας – ΝΑΤΟ). Έχει άρτια γνώση της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας και μέτρια γνώση της γερμανικής.

Εργάστηκε ως Chargee d’ Enseignements (1985-87), Chargee de Cours (1987-88), Universite de Picardie (Amiens), Γαλλία και ως σύμβουλος στον ΟΟΣΑ (OECD-TECO) (1988). To 1989 εξελέγη λέκτορας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Π.Α., και στη συνέχεια επίκουρη καθηγήτρια (1993), αναπληρώτρια καθηγήτρια (2001) και καθηγήτρια (2006). Δίδαξε ως Professeur invitee, στα πανεπιστήμια Universite de Versailles, Saint Quentin en Yvelines (1996-1997) και Universite de Paris II, (1995-96). Το 1994 ήταν Academic Visitor, London School of Economics, Department of Government και Centre for European Studies, Nuffield College, Oxford, U.K Το 1993 με υποτροφία της Αμερικανικής Πρεσβείας/USIA συμμετείχε στο Summer Institute on the American Political System, Washington D.C., Η.Π.Α.Το 1991 έλαβε υποτροφία στο πλαίσιο των ανταλλαγών ερευνητών CNRS/Ε Ι Ε για το Centre des Recherches Administratives (Δ/ντής J.-L. Bodiguel). Εργάσθηκε ως Σύμβουλος σπουδών στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (1989-91), ως επιστημονικός σύμβουλος στον Υπουργό Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης (1996-1997). Από το 2011 έχει εκλεγεί Συνήγορος του Πολίτη ενώ υπηρέτησε ως Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη (2003-2011).

Έχει συμμετάσχει σε διάφορες επιτροπές για θέματα δημόσιας διοίκησης και μεταρρύθμισης. Διετέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (2002-2004), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του European Group of Public Administration, Ιinternational Institute of Administrative Sciences (Brussels), Μέλος του European Thematic Network for Public Administration. Είναι Συνεργάτις-ερευνήτρια στο Centre d’Etudes et de Recherches en Science Administrative (CERSA) Παρίσι, Universite Paris ΙΙ και Μέλος της διεθνούς επιστημονικής επιτροπής των εκδόσεων Pacte, coll. Symposium – Grenoble.

Έχει συγγράψει οκτώ μονογραφίες στην ελληνική, γαλλική και αγγλική γλώσσα, έχει επιμεληθεί 5 συλλογικούς τόμους και 2 μεταφράσεις επιστημονικών βιβλίων. Έχει δημοσιεύσει 26 άρθρα σε ελληνόγλωσσους ή ξενόγλωσσους συλλογικούς τόμους, 21 άρθρα σε περιοδικά στην αγγλική, γαλλική και ελληνική γλώσσα (π.χ. Public Administration, International Review of Administrative Sciences, International Journal of Public Sector Management, Revue Francaise d’Administration Publique, Pole-Sud), και έχει διευθύνει επιστημονικά ή συμμετάσχει σε 10 ερευνητικά προγράμματα, ελληνικά και ευρωπαϊκά. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα καλύπτουν θέματα δημόσιας διοίκησης και δημοσίων πολιτικών (σχέσεις διοίκησης-πολιτών, διοίκησης-δημοκρατίας, διοικητικές μεταρρυθμίσεις, πολιτικές περιβάλλοντος, κοινωνική πολιτική, διοικητικές διαστάσεις του εξευρωπαϊσμού, κλπ.).

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος