Συγγραφέας

Μπήτρος Κ. Γεώργιος

Ο Γεώργιος Κ. Μπήτρος είναι οµότιµος καθηγητής Πολιτικής Οικονοµίας στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Έχει δηµοσιεύσει εργασίες του σε πολλά από τα πιο αναγνωρισµένα περιοδικά. Υπήρξε για αρκετά χρόνια συνεκδότης και Ευρωπαίος εκδότης, αντίστοιχα, των περιοδικών Greek Economic Review και Journal of Economic Asymmetries. Θήτευσε ως επιστηµονικός συνεργάτης στο γνωστό ανά τον κόσµο National Bureau of Economic Research των ΗΠΑ. Έχει συµµετάσχει σε διά-
φορες επιτροπές και συµβούλια, όπως το Εθνικό Γνωµοδοτικό Συµβούλιο Έρευνας και το Συµβούλιο Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων. Συνεργάζεται ως κριτής µε οικονοµολογικά περιοδικά και ερευνητικούς οργανισµούς, και έχει εκτεταµένη πρακτική εµπειρία από τη συµµετοχή του σε διοικητικά συµβούλια επιχειρήσεων και οργανισµών. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαµβάνονται οι µηχανισµοί αποτελεσµατικής κατανοµής των οικονοµικών πόρων, η διάρθρωση των αγορών και του ανταγωνισµού, και ο ρόλος των θεσµών στην οικονοµική ανάπτυξη.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος