Συγγραφέας

Καραγιάννης Μάνος

Ο Μάνος Καραγιάννης είναι Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Reader in International Security στο Τμήμα Αμυντικών Σπουδών του King’s College London. Επίσης, διδάσκει στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου και την Σχολή Εθνικής Ασφάλειας. Έχει διδακτορικό στις Ισλαμικές Σπουδές από το King’s College London και διδακτορικό στην Πολιτική Επιστήμη από το Πανεπιστήμιο Hull. Έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διεθνή Ασφάλεια από το Πανεπιστήμιο Reading και πτυχίο στις Ευρωπαϊκές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο London South Bank. Την περίοδο 2005-2006 εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός υπότροφος στο Πανεπιστήμιο Pennsylvania. Από τον Απρίλιο του 2022 είναι άμισθος επιστημονικός σύμβουλος για τη Διεθνή και την Περιφερειακή Ασφάλεια στο Κέντρο Σχεδιασμού Εξωτερικής Πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος