Συγγραφέας

Σταματελόπουλος Λεωνίδας

Ο Λεωνίδας Σταματελόπουλος είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και εργάζεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Θεολογίας και του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας (κατεύθυνση φιλοσοφίας) του ΕΚΠΑ και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές Πολιτικής Επιστήμης και Κοινωνιολογίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης καιΔημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής του ίδιου πανεπιστημίου. Είναι μέλος του Ινστιτούτου Συντηρητικής Πολιτικής (ΙΝΣΠΟΛ).

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος