Συγγραφέας

Κυριόπουλος Γιάννης

Ο Γιάννης Κυριόπουλος είναι Οµότιµος Καθηγητής Οικονοµικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ). Διδάσκει Οικονοµικά και Πολιτικές Υπηρεσιών Υγείας. Υπήρξε Διευθυντής του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοσµήτωρ της ΕΣΔΥ επανειληµµένως. Η ακαδηµαϊκή του δραστηριότητα περιλαµβάνει την παρουσίαση ερευνητικών εργασιών σε εθνικές και διεθνείς διασκέψεις και συνέδρια και δηµοσιεύσεις βιβλίων και άρθρων σε ειδικά επιστηµονικά περιοδικά. Έχει χρηµατίσει µέλος, σύµβουλος και πρόεδρος σε επιστηµονικούς φορείς και έχει λάβει τιµητικές διακρίσεις από ακαδηµαϊκά ιδρύµατα της χώρας και της αλλοδαπής.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος