Συγγραφέας

Γιαννικοπούλου Αγγελική

Η Αγγελική Γιαννικοπούλου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο ΤΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασχολείται με θέματα εισαγωγής στο γραμματισμό (έχει δημιουργήσει κόμβο με σχετικό εκπαιδευτικό υλικό για νηπιαγωγούς στο http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/ekpaideutiko_iliko.html), πολυγραμματισμών, διαθεματικών προσεγγίσεων, και κυρίως με το εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο καί τη διδακτική της λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο. Στην Αγγλία κυκλοφορεί το βιβλίο της Fables and Children: Form and Function (Manutius Press, 1993) και στην Ελλάδα: Από την προανάγνωση στην ανάγνωση. Οδηγός για γονείς και εκπαιδευτικούς (Καστανιώτης, 1998), Προαναγνωστικές δεξιότητες: Μαθήματα με τα φωνήματα (Ατραπός, 1999), Η γραπτή γλώσσα στο Νηπιαγωγείο (Καστανιώτης, 2002) και Στη χώρα των χρωμάτων: Το σύγχρονο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο (Παπαδόπουλος, 2008).

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος