Συγκατάθεση Δελτίου Ενημέρωσης

Ρήτρα συγκατάθεσης εκ μέρους του Υποκειμένου των Δικαιωμάτων προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή τον Εκτελούντα την Επεξεργασία: Discount Market Ρήτρα συγκατάθεσης εκ μέρους του Υποκειμένου των Δικαιωμάτων προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή τον Εκτελούντα την Επεξεργασία:

Η εταιρία  με την επωνυμία  «Εκδόσεις ΚΥΡΙΑΚΟΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ»,  Καποδιστρίου  9,  Μεταμόρφωση Αττικής,  με τηλέφωνο επικοινωνίας (+30) 210 28.16.134, εναρμονιζόμενη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σου ζητά να δώσεις την ρητή συγκατάθεσή σου για την λήψη και χρήση από αυτήν του e-mail σου,  συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο παραπάνω, εφόσον επιθυμείς να λαμβάνεις newsletter, δηλαδή  ενημερώσεις για εκδόσεις και κυκλοφορία νέων βιβλίων των Εκδόσεων Παπαδόπουλος και πληροφορίες και ενημερώσεις  για εκδηλώσεις γύρω από το βιβλίο.  Το  e-mail σου θα χρησιμοποιηθεί  μόνο για την εκπλήρωση των ως ανωτέρω  πληροφοριών, θα αποθηκευτεί με ασφάλεια για 5 χρόνια, δεν θα διαβιβαστεί προς τρίτους χωρίς την ρητή συγκατάθεσή σου και θα διαγραφεί όποτε μας το ζητήσεις.

Σε ενημερώνουμε επίσης ότι μπορείς οποτεδήποτε να μας ζητήσεις την διόρθωση, τον περιορισμό ή την πλήρη διαγραφή των δεδομένων σου με μία απλή αίτησή σου στο gdpr@epbooks.gr. Παράλληλα, έχεις το δικαίωμα να υποβάλλεις καταγγελία στην Αρχή  Προστασίας Δεδομένων  Προσωπικού Χαρακτήρα,  εφόσον διαπιστώσεις ότι διενεργείται επεξεργασία των δεδομένων σου με τρόπο αντίθετο προς τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.   

Η συγκατάθεση  αυτή είναι ισχυρή μόνο αν είσαι πάνω από 16 ετών. Εάν είσαι  κάτω από 16 ετών,  χρειαζόμαστε την συγκατάθεση των γονέων  ή των κηδεμόνων  σου.    

Τρόποι
Πληρωμής
Τρόποι Πληρωμής