ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

Εν όψει της εφαρμογής του νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – GDPR ( ΕΕ 2016/679 ) θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η εταιρία μας έχει δεσμευθεί εδώ και αρκετούς μήνες σε ένα σχέδιο προετοιμασίας που θα εξασφαλίσει τη συμμόρφωση μας με τον Κανονισμό έως την 25η  Μαΐου του 2018.

Η εταιρία μας επιδεικνύει εδώ και χρόνια μεγάλη αφοσίωση και ευαισθησία στη διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και θα συνεχίσει να πράττει έτσι με :

  • Λήψη επιπρόσθετων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας.
  • Συνεχή αναμόρφωση των Πολιτικών Προστασίας Δεδομένων.
  • Συνεχή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της  σε θέματα διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  • Υποστήριξη των υποκειμένων που θέλουν να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματα τους σε σχέση με την διασφάλιση της νομιμότητας επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων.
  • Διασφάλιση ότι όλοι οι συνεργάτες και προμηθευτές της εταιρίας μας έχουν συμμορφωθεί  με το Νέο Κανονισμό.

Έχουμε ήδη ορίσει έναν εξειδικευμένο νομικό, τον κ. Παναγιώτη Ρίζο, και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί του για ζητήματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σας από την εταιρία ή για την νόμιμη άσκηση των δικαιωμάτων σας  που απορρέουν από αυτά,  από 25 Μαΐου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@epbooks.gr 
  
Με εκτίμηση,
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ  

Τρόποι
Πληρωμής
Τρόποι Πληρωμής