Πολιτική Ασφαλείας
Με την εγγραφή ως μέλος στον ιστότοπο, με την παραγγελία βιβλίων, με την εγγραφή στο εταιρικό newsletter ή και με τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς και εκδηλώσεις, γνωστοποιούνται από το κοινό προσωπικά δεδομένα προς στην εταιρία (όπως oνοματεπώνυμο, e-mail, διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λπ.).
Η συλλογή και η χρήση προσωπικών δεδομένων περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού που αναφέρεται στα στοιχεία συλλογής τους. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, εκτός αν ζητηθούν από Δημόσια Αρχή ή δικαστήριο, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.
Κάθε χρήστης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης ή και αντίρρησης που αναφέρονται στα άρθρα 12 και 13 του Νόμου 2472/1997. Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων γίνεται με γραπτή δήλωση: μέσω fax στο 210 2817 127 ή μέσω e-mail στο info@epbooks.gr
Τρόποι
Πληρωμής
Τρόποι Πληρωμής