ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ο εκδοτικός οίκος ιδρύθηκε το 1953.

Εδώ και πολλές δεκαετίες οι Εκδόσεις Παπαδόπουλος στηρίζουν, προβάλλουν και εξάγουν τον ελληνικό πολιτισμό με την πώληση δικαιωμάτων ελληνικών βιβλίων σε εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα βιβλία μας έχουν γνωρίσει ιδιαίτερη επιτυχία παγκοσμίως δεδομένου ότι έχουν εκδοθεί σε πολλές χώρες (Βλέπε γράφημα παρακάτω).

Εάν επιθυμείτε να  συζητήστε για τα δικαιώματα έκδοσης των παιδικών μας βιβλίων σε άλλες χώρες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη κα Σοφία Παλάκη, τηλ. 210 2816134 εσωτ. 823, email s.palaki@epbooks.gr

Infographic – Χώρες στις οποίες κυκλοφορούν τα βιβλία των Εκδόσεων Παπαδόπουλος. 

Παιδικά βιβλία των Εκδόσεων Παπαδόπουλος που κυκλοφορούν στο εξωτερικό

Τρόποι
Πληρωμής
Τρόποι Πληρωμής