ΠΕΡΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ


Κείμενα αντλημένα από το «Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση» το magnum opus της μεγάλης αυτής μορφής του Διαφωτισμού που υποστήριξε πως η καταγωγή των ιδεών είναι η εξωτερική εμπειρία (αίσθηση) και η εσωτερική εμπειρία (σκέψη), και ότι η λογική είναι το κλειδί της γνώσης. Τα γραπτά του Λοκ για την σκέψη, τις ιδέες, την πρόσληψη, την αλήθεια και τη γλώσσα άλλαξαν το πρόσωπο της δυτικής φιλοσοφίας. Εξετάζοντας τη γλώσσα από φιλοσοφική πλευρά, ο στοχαστής δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαύγεια και την ευκρίνειά της, τονίζοντας ότι μόνον έτσι η γλώσσα μπορεί να γίνει μέσο ουσιαστικής επικοινωνίας και όχι παραπλάνησης ή και χειραγώγησης.

Κωδικός Ευδόξου: 68390289

 

Η κακή χρήση της γλώσσας, είτε από ανεπάρκεια, είτε από σκοπιμότητα, μπερδεύει τα νοήματα, καταστρέφει την δυνατότητα της επικοινωνίας, στρεβλώνει την αντιληπτική ικανότητα του πνεύματος και της συνείδησης και οδηγεί σε ανελευθερία, προειδοποιεί ο μέγας στοχαστής του Διαφωτισμού.

Tags:
Τρόποι
Πληρωμής
Τρόποι Πληρωμής