Φόρμα Συμμετοχής
Φόρμα συμμετοχής τμήματος

(έγκυρες συμμετοχές έως τις 30/01/2015)

Σχολείο:……………………………………………………….
Διεύθυνση (πόλη, οδός, τ.κ.):…………………………
Τηλέφωνο:…………………………………………………..
Email σχολείου:……………………………………………
Τάξη και τμήμα: ………………………………………….
Αριθμός μαθητών:……………………………………….
Όνομα εκπαιδευτικού: …………………………………
Email επικοινωνίας: …………………………………….
Τίτλοι Βιβλίων: 1……………………………………2…………………………………………
*(Δηλώστε δύο από τους τέσσερις τίτλους βιβλίων που προτείνονται)

**Aντιγράψτε τα στοιχεία της φόρμας σε word ή στη λευκή επιφάνεια του Mail, συμπληρώστε και στείλετε με mail στο m.liakopoulos@epbooks.gr & m.gerosideri@epbooks.gr.
Τρόποι
Πληρωμής
Τρόποι Πληρωμής