Αρχική > ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ > Βιβλιοθήκες

Βιβλιοθήκες

Υπηρεσίες για Βιβλιοθήκες
Η Βιβλιοθήκη σήμερα δεν είναι το προνόμιο λίγων ανθρώπων ούτε όμως και αποθήκες βιβλίων. Αντιθέτως είναι ένας ζωντανός οργανισμός που βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη τροφοδωτώντας τον πληθυσμό όλης της χώρας  με σοφία και γνώση. Ιδιαιτέρως οι δημοτικές βιβλιοθήκες, αποτελούν ένα τοπικό κέντρο πληροφόρησης στο οποίο πολλοί άνθρωποι καταφτάνουν είτε για αναζήτηση πληροφορίων, είτε για περαιτέρω επιμόρφωση καθώς και για προσωπική πνευματική αναζήτηση.Οι βιβλιοθήκες, ως φορέας του πολιτισμού μας, είναι προϋπόθεση για την δια βίου εκπαίδευση και την πολιστιστική ανέλιξη του ατόμου. Για το λόγο αυτό οι Εκδόσεις Παπαδόπουλος στηρίζουν ολοκληρωτικά το έργο των βιβλιοθηκών που λειτουργούν ως εκπολιτιστικά, και ψυχαγωγικά κέντρα, προσφέροντας το πλούσιο υλικό τους δωρεάν στη διάθεση του κοινού με στόχο την πληροφόρηση και την ενημέρωσή του.
 
Προσφερόμενες Υπηρεσίες                                                                                       
Αναλυτικότερα, οι Εκδόσεις Παπαδόπουλος δίνουν την ευκαιρία στις κατά τόπους βιβλιοθήκες, να διαλέξουν όποιες από τις υπηρεσίες μας τους ενδιαφέρουν:
Τμήμα Marketing- Εκπαιδευτικές Δράσεις: Τηλ. 210 2816134 (εσωτ. 826)       
E mail: m.gerosideri@epbooks.gr & m.liakopoulos@epbooks.gr

 

Χρήσιμες συμβουλές για μια οργανωμένη παρουσίαση βιβλίου

Ο ρόλος των βιβλιοθηκών σήμερα θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί, μιας και αποτελούν τους πιο κατάλληλους φορείς για την οργάνωση των πληροφοριών, καθώς και για την εξοικείωση του κοινού με τις μεθόδους αναζήτησης, ανάκτησης και αξιοποίησής τους. Για το λόγο αυτό, επειδή ο ρόλος τους είναι πολυδιάστατος, παραθέτουμε μερικά βασικά στοιχεία σχετικά με μια οργανωμένη παρουσίαση βιβλίου συγγραφέα, που αποτελεί πόλο έλξης νέων μελών:
  • Η παρουσίαση του συγκεκριμένου βιβλίου θα πρέπει να έχει ανακοινωθεί τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα, ώστε να έχει γνωστοποιηθεί σε ολοένα και περισσότερο κόσμο.
  • Η μέρα και ώρα διεξαγωγής της παρουσίασης θα ήταν καλό να είναι τέτοια ώστε μικροί και μεγάλοι να μπορούν να παρευρεθούν και να έχουν τη δυνατότητα για μια ουσιαστική επικοινωνία με τα κείμενα και τους δημιουργούς τους.
  • Η υποδοχή του συγγραφέα θα πρέπει να είναι θερμή και μάλιστα καλό θα ήταν να κρατάτε κάποιο αρχείο με τα στοιχεία του ώστε να υπάρχει συχνή επαφή και επικοινωνία μαζί του για επόμενη πιθανή του επίσκεψη.
  • Καταγραφή των παρευρισκομένων και των στοιχείων τους κατά την είσοδό τους στο χώρο της παρουσίασης και αποστολή e-mail τις επόμενες ημέρες με την αξιολόγηση και τον συνοπτικό απολογισμό της εκδήλωσης. Με τον τρόπο αυτό η βιβλιοθήκη αποκτά ενεργό ρόλο με νέες δράσεις και υπηρεσίες, ώστε να κρατάει ζωντανή τη σχέση της με το κοινό.
Copyright © 2013, Εκδόσεις Παπαδόπουλος, All rights reserved.